Vítajte na novej webovej stránke autoškoly SAŠA, s.r.o. v Topoľčanoch


Spoločnosť Tachografy s.r.o. bola založená v roku 2011 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť sa nachádza v areáli firmy SAŠA, s.r.o., kde aj vykonáva svoju činnosť. Spoločnosť je autorizovaná podľa paragrafu §24 zákona číslo 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon overovania záznamových zariadení v cestnej doprave. Ďalej sprostredkováva výdaj tachografových kariet vodičov do digitálnych tachografov, ako aj dielenských a podnikových tachografových kariet.
V prípade záujmu o viac informácií vám doporučujeme prejsť všetky sekcie na tejto stránke

Overovanie analógových a digitálnych tachografov

Overovanie prebieha na základe rozhodnutia o autorizácii podľa § 24 zákona čislo 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon overovania záznamových zariadení v cestnej doprave. Poskytujeme overovania prvotné i následné, pri meracom rozsahu do 180 km/h, druhu merania priamom a na základe nariadenia Rady (EHS) č.3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave.
Po ukončení overovania od nás zákazník obdrží "Protokol z periodickej prehliadky" o počte minimálne 2 listov A4, a taktiež aj "Certifikát o stiahnutí" či "Certifikát o nestiahnutí" dát.
Tachografy, na ktorých overovanie máme oprávnenie, nájdete v sekcii "Naše Licencie". V prípade záujmu nás kontaktujte buď priamo v sídle spoločnosti alebo cez kontaktné informácie v sekcii "Kontakty".

Výmena batérií v digitálnych tachografoch

Vykonávame tiež výmenu hlavnej i záložnej batérie v tachografoch. Batérie nahradzujeme originálnym typom batérií.
Ako je spomenuté vyššie, potrebné informácie nájdete v sekciách "Naše Licencie" a "Kontakty".